an oorsprong is Pasen een heidens feest, oftewel een feest van niet-gelovigen. Pasen is oorspronkelijk het lentefeest ter ere van de godin van licht en lente: Eastre. Op de zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen. Het feest werd gehouden om de vernieuwing van het leven in de lente te vieren. Daarom zijn vruchtbaarheidssymbolen, zoals hazen en eieren, erin opgenomen. Pasen is dus oorspronkelijk geen godsdienstig feest. Later heeft Pasen voor gelovigen een eigen betekenis gekregen die overigens wel aansloot op de oorspronkelijke betekenis. De godsdienstige betekenis van Pasen is de viering van de opstanding van Jezus Christus. In bijna alle landen in de wereld wordt Pasen gevierd. Maar de manier waarop Pasen wordt gevierd, is voor ieder land verschillend. Hier kun je lezen wat de betekenis is van Pasen!

orsprong
Het begon allemaal in het oude Perzië en Egypte. Vrienden en familie gaven elkaar versierde eieren ten tijde van de nachtevening (equinox), voor hen het begin van een nieuw jaar. Het ei was een waar vruchtbaarheidssymbool, mede doordat men het miraculeus vond dat er iets levends uit kon komen. Christenen uit het nabijgelegen Oosten zagen in het ei een minder hormonale betekenis. Voor hen was het de tombe waar Jezus uit was ontsnapt. Ook zij mochten hun eieren graag kleuren, stuk voor stuk overwegend rood. De kleur moest het bloed van Christus voorstellen. Op deze manier konden alle gelovigen delen in het nieuwe leven van Christus. Naar het schijnt is de gewoonte de eieren te verstoppen een universeel gebruik.

e paashaas
Op dit punt is Nederland een mondiaal buitenbeentje. Overal ter wereld heeft men het over paaskonijnen. Alleen wij, de heidense Hollanders, gebruiken zo nadrukkelijk een haas. Ach, ze zijn familie van elkaar, nietwaar?
Toen in lang vervlogen tijden konijnen zonder verklaring verschenen en verdwenen, was de vergelijking met postwederopstandingsverschijningen van Christus heel voor de hand liggend. De eerste historische vermelding van het paaskonijn komt uit Duitsland. In geschriften uit de 16e eeuw spreekt men reeks over een konijn dat op goede vrijdag rode eieren legt en de nacht voor 1e paasdag bonte eieren.

ndere symbolen
Hoewel de paashaas de onbetwiste koning van de paassymbolen is, zijn er toch nog een paar andere beminnelijke pluizigheden. Zo heb je al sinds het ei het bijbehorende kuiken. Ook het lammetje is al eeuwen lang een populaire verschijning rond Pasen. Vooral de combinaties lammetje + kijken + wandeling en lammetje + oven vallen erg in de smaak. Minder bekend is de vlinder. De transformatie van rups naar vlinder vertoonde voor de Christenen sterke gelijkenis met de wederopstanding van Jezus uit de Tombe. Ook de lelie maakt deel uit van Pasen. De tere, puur witte bloem is vooral in oude Christelijke kunstwerken terug te vinden.

asen en eten
Zoals u heeft kunnen lezen, komen lammetjes er niet altijd even goed vanaf. Gelukkig voor hen zijn paasbroden, koekjes en cakes altijd al favoriet geweest. Van de randen van de nieuwe wereld tot diep in het hart van Rusland is paasbrood met afstand de nummer één. De Russen eten “paska”, de Duitsers ‘osterstollen’, de Polen ‘baba wielancona’ en volgens veel Amerikanen eet heel Nederland paasbrood. Maar goed, diezelfde Amerikanen denken ook dat iedereen in ons land met Pasen kransen aan de voordeur heeft hangen.

et vieren van Pasen
Voor de oude Christenen stond Pasen in het teken van humor. Een week lang vertelde men grappen, haalde men geintjes met elkaar uit, werden lammeren in grote getale geroosterd en zongen en dansten de mensen tot diep in de nacht. Het was een viering van het feit dat de Duivel en het kwaad door Christus op hun nummer waren gezet.

Op Paasmaandag zouden de mannen de vrouwen wekken met een paar druppeltjes geparfumeerd water, vergezeld van de tekst “moge jij nimmer verwelken”. De volgende dag zouden de vrouwen de mannen ook wekken met geparfumeerd water. Subtiel verschil: de vrouwen mochten de inhoud van een emmer over hun eega legen.

Tegenwoordig is er een enorme diversiteit in paasvieringen. Per land en vaak ook per religie zijn er vele verschillen. Aanhangers van de Oosterse Orthodoxe kerk vieren 1e paasdag haast nog even uitbundig als hun voorvaderen. De Lutherse kerk in Zweden en Noorwegen daarentegen, heeft zich nogal moeten aanpassen aan bepaalde moderne gebruiken van het volk. Met Pasen gaat namelijk een groot deel van de mensen op vakantie naar de bergen. Origineel als ze zijn, heeft de Lutherse kerk ter plekke enkele bergkerken gebouwd.